Tootegrupid

Müügitingimused

Pesa Projekt OÜ, registrikoodiga 11093401, Kohila 3A, Tallinn, Eesti (edaspidi Pesa24.ee) ja klient, kes vormistab Pesa24 e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed, sõlmivad käesoleva E-poe kasutuslepingu. Pesa24.ee müügitingimused alates 13.08.2014

1. Kehtivus

2. Hinnakiri

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

6. Pretensiooni esitamise aeg ja koht

7. Vastutus ja vääramatu jõud

8. Muud tingimused

 

1. Kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Pesa24.ee ostukeskkonna klientide (edaspidi Klient) ja Pesa24.ee omaniku Pesa Projekt OÜ (edaspidi Pesa24.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Pesa24.ee vahelisi suhteid Pesa24.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Pesa24.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arendemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.pesa24.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste jõustumise, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ettenähtud teisiti.

1.5. Pesa24.ee ja Klient soovivad kaubelda Pesa24.ee veebilehekülje www.pesa24.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Pesa24.ee ostukeskonnas tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. Pesa24.ee ostukeskonnas müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ning sisaldavad (käibemaksu 20%) Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

2.2. Pesa24.ee jätab endale õiguse korrideerida hindu. Kui klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil (kui ei ole ekslikult sisestatud vale kaubasumma).


 
3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi".

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb  vaadata kas ostukorvi valitud tooted ja kogused on õiged, valida transpordi viis ja valida kas soovite kohe tellida või soovite tellida Liisi järelmaksuga. Kui teed valiku "tellin"  täida edasi etteantud blokid: Maksja andmed, makse info ja sobiva kohaletoimetamise viis ja vajuta telli nuppu, siis jõuad pangalinkideni.

Kui soovid taotleda järelmaksu, siis vajutada peale ostukorvi valikut nupule "telli järelmaksuga" ja täida etteantud lahtrid ning vajuta lõpuks "Telli" nuppu. Peale seda jõuab taotlus meile ja meie edastame teie soovi järelmaksu soovi edasi.

3.3. Tellimuse tasumisel saab klient valida omale sobiva makseviisi  vt Makseviisid:

Pangalingiga - Klient maksab 100% tellimuse summast koheselt peale ostu vormistamist, Klient suunatakse automaatselt valitud pangalingi kaudu maksma

Ülekandega pangakontole - Klient maksab vähemalt 50% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks, tehes ülekande Pesa Projekt OÜ arveldusarvele Kliendile sobilikust pangast;

3.4. Enne "Telli" nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.5. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga, enam klient oma kontolt muuta ei saa (juhul kui registreerunud Klient). Muudatuste tegemiseks tuleb pöörduda Pesa24.ee klienditeeninduse telefonile 5132279

3.6. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 5. tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tellimuse kinnituse/ettemaksu tellimuse järgi tasumisele kuuluvast summast Pesa Projekt OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.

3.7. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva viisi:

Tulen Tallinna lattu ise järgi - tellimustele, mille eest on 100% ette makstud, võib tulla järgi Pesa24.ee lattu. Seal juures teise osamakse tasumine on nõutav peale kauba saabumist lattu;

 

4. Kaupa saab tellida ainult meie lattu:

"Tulen Tallinna lattu ise järgi" valiku puhul tuleb Kliendil minna järgi vastavasisulise teate saamist Pesa24.ee Tallinna lattu.

Juhul kui Kliendil ei ole võimalik teavitusse märgitud ajavahemikul tellimusele järgi minna, tuleb Kliendil teavitada Pesa24.ee-st sobivast järelminemise ajast telefonil 513 2279. Juhised "Tulen ise järgi" viisi puhul leiab lehelt Tarneaeg ja transport.

 

4.1. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada lattu ning saata informatsioon e-posti aadressile info@pesa24.ee või helistada kontaksttelefonile 513 2279.

4.2. Kui tulete ise kaubale järgi, loetakse kliendile üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale.


5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest va eritellimus tooted.

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ning originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Pesa24.ee-le saadetud kirjalikult aadressile kaie@pesa24.ee või kontaktaadressile tähtaja 14 päeva jooksul.

5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse va transportkulu eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile kaie@pesa24.ee , eeldusel , et kaup tagastatakse selle aja piires Pesa24.ee-le saadetud lattu.Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel ei tagastata lepingutasu.

5.6. Pesa24.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele st valet toodet.

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süül või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Pesa24.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamisega näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumata eksperdi hinnangut.

5.8. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@pesa24.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.

5.9. Pesa24.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud tooted olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks eritellimuse alusel.

Eritellimuseks loetakse:

- tootjalt spetsiaalselt Kliendi jaoks tellitud eriviimistlusega või suurusega tooteid, mida ei esine Pesa24.ee ostukeskkonnas standardvalikus (eritellimusel suurused, kattematerjalid, kangad, peitsid, värvid jm viimistlused);

- hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ja heakskiidetud Kliendi poolt.


5.10. Pesa24.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

- Kliendi järelmaksutaotlusele tuli negatiivne vastus;

- tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Pesa24.ee poolt pakutava asendustootega.

5.11. Pesa24 veebilehel ekslikult sisestatud valed kaubasummad on Pesa Projekt OÜ õigus tellitud toodetelt kliendile raha tagasi maksta.


6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord 

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Pesa24.ee`d probleemist e-posti aadressile info@pesa24.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

- nimi ka kontaktandmed;

- tellimuse number;

- toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod)

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Pesa24.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Pesa24.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Pesa24.ee-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamsiega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

6.5. Puudusega toote/detaili asendamise korral on Pesa24.ee õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist. Pesa24.ee kannab toote/detaili parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Pesa24.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Pesa24.ee-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Pesa24.ee keeldub õigustamatult toote/detalil parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamsit või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. Pesa24.ee ei vastuta:

- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest;

- defekti eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

- toote loomiliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


7. Vastutus ja vääramatu jõud 

7.1. Pesa24.ee vastutab Kliendi ees Pesa24.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab Pesa24.ee ees kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ja ning tema käitumist eo loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõu).

7.4. Pesa24.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate ( Pesa24.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.5. Pesa24.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.6. Pesa24.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 

8. Muud tingimused
 

8.1. Pesa24.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Pesa24.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL- turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Pesa24.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Pesa24.ee-l õigus pöördud oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Kampaania soodustus ei lisandu toodetele püsikliendisoodustus.