Pretensiooni esitamine

Pretensiooni esitamise õigus 

 • Toote nõuetele mittevastavuse korral on õigus pretensiooni esitada kaks aastat arvates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldame, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu selgitab välja Pesa24.ee
   

 • Ootamatu defekti ilmnemisel saada palun kiri e-posti aadressile info@pesa24.ee järgneva infoga:

  -nimi ja kontaktandmed;

  -kaebuse esitamise kuupäev;

  -kauba või teenuse puudus (toote ilmnenud defekt);

  -esitatav nõue

  -viidata tuleb tehingu sooritamist või garantii tõendavale dokumendile või lisada dokumendi koopia;

  -võimalusel lisa fotod

 • Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem, kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotad õiguse nõuda Pesa24.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

 • Peale pretensiooni esitamist vastab Pesa24.ee kaebusele kirjaliku vastuse 2 päeva jooksul.

 • Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, pakume toote või detaili parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote või detaili asendamist.

 • Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda ei ole võimalik kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid

 • Raha tagastamist on võimalik nõuda ainult sellisel juhul kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu

   

 • Pesa24.ee ei vastuta:

  -kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest;

  -defekti eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

  -toote loomiliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral