Tootegrupid

Tagastamisõigus

Kauba tagastamine või vahetamine

 • Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust, põhjust avaldamata, taganeda 14 päeva jooksul. Kauba ostmise puhul algab tähtaeg kauba üleandmisest tarbijale.
 • Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 • Kui ostja lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest pakkujani ja kauba lattu jõudmise hetkest. Pesa Projekt OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud meie lattu.
 • Pesa Projekt OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel
 • Lepingust taganemise juhul peab kaup olema kasutamata ning originaalpakendis, mis võimaldab teisele kliendile seda kaupa edasi müüa.
 • 14 päeva jooksul tagastatud toode peab olema originaalpakendis, ning samasuguses kompleksuses nagu ostjale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub ostjani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel ostjale.
 • Tagastamise puhul palume Teid toode transpordiks pakkida ning kaubale lisada ostu tõendavad dokumendid ja kauba ostmisest taganemist avalduse
 • Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplektsuses nagu Tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Tellijani pakendis osadeks võetuna, peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Tellijale. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled) peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.
 • Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud  ja tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Müüjal õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.
 • Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
 • Tähelepanu! Kõik tagastatavad tooted on kliendi vastutusel senikaua, kui need on jõudnud meie lattu. Veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada on välistatud. 14-päevane taganemisõigus ei kehti suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt padjad/tekid, lisamadratsid).
 • Veebipõhiste vaidluste lahendamiseks on kliendil võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendaval platvormil. Platvorm on leitav lingilt https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 • Lisainfo ja abi saamiseks pöörduge meie klienditeenidaja poole: info@pesa24.ee
 • Tellijal on õigus lepingust tekkivate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumine ei võta Tellijalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. Kaebuse esitamise tingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija(Tellija) ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi. Avalduse läbivaatamine ja tarbijavaidluse menetlus on tasuta. Tarbijavaidluste komisjoni aadress on Pronksi 12, 10117 Tallinn.